บรรยากาศการเรียนการสอน

Learning  by  Doing …. Krujoy

e-Learning_01

วันที่  9  สิงหาคม  2553  วันนี้นักเรียนชั้นม.2/5  กำลังเรียนวิธีการ Search Engine
ดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนได้  … เรียนรู้อย่างสนุก และสนุกกับการเรียน

e-Learning_02

วันที่  17  สิงหาคม  2553  วันนี้นักเรียนชั้นม.2/4  กำลังเรียนการสร้างงานเอกสาร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007โดยการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนได้  … เรียนรู้อย่างสนุก และสนุกกับการเรียน

e-Learning_03

วันที่ 30  สิงหาคม  2553  วันนี้นักเรียนชั้นม.2/5  เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง  Social  Learning
ซึ่งคุณครูได้กำหนดระบบการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ  create ชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง
และสามารถนำชิ้นงานส่งครูได้โดยผ่านที่   Socialgo.com  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบมาก
ดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนได้  … เรียนรู้อย่างสนุก และสนุกกับการเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: